Sig nej til den Grimme omstilling!

Intro

4F – Folkepartiet For Fred & Frihed er hverken højreorienteret eller venstreorienteret. 4F er velorienteret.

Partinavnet “De Velorienterede” blev frataget mig ved lov. Dette partinavn er, uden større held, siden 2011, blevet markedsført som det første parti i Grøn Blok.

4F er ikke et borgerligt parti, men et menneskeligt parti.

Livskvalitet frem for vækst
Kan vækst gøre os mennesker mere glade og lykkelige? Hvad tænker du?

Skal vi blive højere og tungere? Højere bliver vi næppe, men vi kan naturligvis æde os en ordentlig pukkel til. Men bliver vi lykkeligere af det?

Krig er godt for væksten, bankerne og de store monopolvirksomheder
Men intet er mere skadeligt for klimaet, miljøet og almindelige menneskers livskvalitet end netop krig.
Når væksten stagnerer, ja, så smadrer vi da bare det hele og begynder forfra. Det har har alle danske politikere tilsluttet sig. De vil jo gerne være på venskabelig fod med bankerne og de store monopolvirksomheder, som kan bidrage til deres valgkampagner.