Har vi råd til krig?

Hvordan vil 1 million artillerigranater påvirke miljø og klima?

Ukraine bruger flere granater på en uge end USA kan producere på et år.

I Danmark er politikerne optaget af røgfrie strande, papsugerør og afgifter på plasticposer. Og så må vi helst ikke spise bøffer, flyve for meget eller holde fri. Ja. Hvorfor holde fri, når du kan arbejde for krig?

Har vi penge nok?

Ja penge har vi nok af, når det handler om krig. Og mangler vi nogen, så låner vi bare. Med hensyn til krigen mod Russerne og forkølelsen, har der ikke været så meget snak om hvor pengene skulle komme fra. Hvor der er en vilje, er der en vej. Milliarder er der nok af. Langt være er det, når der skal bevilges millioner til f.eks. sundhedssektoren eller politiet. Folk måtte ikke dø af forkølelse, men de må gerne dø mens de venter på livsvigtige operationer og folk skal finde sig i at blive snydt og få frastjålet deres ejendom, mens 10.000 sygeplejersker flygter til Norge og politiet har henlagt 42.000 anmeldelser. Den slags problemer kan man diskutere i årevis.

Det er nu over 3 år siden, at man lukkede landet ned i frygt for at forkølelsen ville kunne overbelaste sundhedssektoren. Vi skulle jo flade kurven ud, så sundhedssektoren kunne følge med. Men er sundhedssektoren blevet styrket i de 3 år? Det ser ikke sådan ud.

Corona narrativet er nu nærmest helt forsvundet og tilbage står vi med mange millioner vaccinedoser og enorme mængder af værnemidler der skal bortskaffes, fordi salgsdatoen er overskredet.

Og Herren sagde: “Lad der blive penge”

Økonomerne taler om Fiat-penge, hvilket ikke har noget at gøre med bilmærket Fiat at gøre – Fabbrica Italiana Automobili Torino.

Ordet FIAT stammer fra den latinske oversættelse af bibelens skabelsesberetning og betyder: lad der blive eller lad det ske. Fiat lux betyder således: lad der blive lys – Fiat pecunia betyder: lad der blive penge.

Efter vi forlod guldstandarden er penge blevet til ved lov eller dekret. I princippet skulle det være nationalbankerne der fastsætter pengemængden. Men det er i dag overladt til centralbankerne.
I de gode gamle dage handlede det om at printe pengesedler. Det blev styret af Nationalbanken, og ve den der prøver at gøre dem kunsten efter – strafferammen er på højde med mord.
I dag skabes de fleste penge elektronisk, så pengemængden stiger også i takt med at bankerne – også de små – låner penge ud. Jo mere vækst, jo flere penge.

Hokus Pokus Filihankat
Bagsiden af medaljen ved pengeskabelsen er, at bankerne ikke alene kan skabe penge – de kan også trylle værdien af dem væk. Det sker normalt langsomt og gradvist, så næsten ingen bemærker det. For jo flere penge der bringes i eksistens, jo mindre bliver de værd – udbud og efterspørgsel.

Penge er intet værd i sig selv. Man kan jo ikke spise dem. Pengenes værdi skal måles i hvad man kan få for dem – altså varer eller tjenesteydelser. Når vi, som nu, har høj inflation – så må vi jo blot erkende, at store dele af vores opsparing og pension er tryllet væk af inflationen. Min yndlingsost koster ikke længere 20 kr. – den koster 40 kr.

Kommer inflationen bag på nogen?

Det burde den ikke. For når man, som under corona-nedlukningerne, forbyder folk at gå på arbejde, så vil der jo selvsagt bliver produceret færre varer og tjenesteydelser. Og når folk ikke må gå på arbejde, så tvinges mange til at lægge sig på knæ i bankerne og bede om lån for at kunne overleve.

Nogle har fået penge for ikke at gå på arbejde og andre har måttet låne. Dem der har lånt for meget kan miste alt og må gå fra hus og hjem, hvis de ikke kan betale tilbage i det tempo, som bankerne og SKAT fastsætter.

Den stigende rente har gjort alle ejendomme mindre værd, samtidig med at der skal afdrages mere – og ejendomsskatterne bliver næppe nedsat foreløbeligt.

https://www.information.dk/debat/2017/09/finanskrisen-skyldes-privatiseret-skabelsen-penge

Konsekvenser for Økonomi, Energi, klima og miljø
Rent økonomisk kan man altså sagtens producere denne million artillerigranater, hvis man virkelig vil. Men det kommer til at gøre ondt. Den energi man bruger på krigen kan jo ikke bruges på noget andet.
Selve energien i granaterne kan jo ikke samtidig bruges til at varme de frysende europæeres huse op.
Alt det granaterne vil smadre, skal vel før eller senere bygges op igen – eller hvad? Og hvad vil det ikke koste tidsmæssigt og ressourcemæssigt. Hvordan vil det påvirke CO2 regnskabet? Hvor meget miljøvenlig strøm skal der til for at kompensere?

Og hvad med al den støv der vil blive hvirvlet rundt på kloden? Vi håbe at granaterne ikke rammer for mange huse med asbesttage. Og hvad med dyrene?

Personligt må jeg give John Lennon ret – “The world is run by insane people.”