SKAT er fup

Hvorfor betaler vi SKAT?

Vi betaler til fælleskassen for at dække udgifter til fælles goder, som f.eks.:

Veje og anden infrastruktur
Det går da sådan nogenlunde, når vi ser bort fra eklatante skandaler, som f.eks. indkøbet de ubrugelige IC4-tog, de mange kuldsejlede digitaliseringsforsøg, som f.eks. EFI.

Sundhedssektoren
Her går det virkeligt dårligt. De planlagte supersygehuse er ikke blevet færdige til tiden, har overskredet budgetterne og over 10.000 sygeplejersker er flygtet ud af landet, som følge af dårlige lønninger og arbejdsforhold.
I 2020 lukkede vi landet ned med den begrundelse, fra vore politikere, at vi for alt i verden ikke kunne risikere at sundhedssystemet blev overbelastet, så nogen kunne dø. Nedlukningerne og restriktionerne har kostet landet over 400 milliarder kroner, men der blev ikke investeret noget særligt, af blivende karakter, i sundhedssystemet.

Pengene gik til telte, tests, værnemidler, overvågning, coronavagter og vidundermixturer. Der blev købt så vildt ind, at man nu (maj 2023) har 18 millioner vacciner i overskud og kæmpelagre af værnemidler, der skal destrueres.
(alle mink kunne være blevet vaccineret)

Den vanvittige håndtering af coronahysteriet har skabt lange ventelister i sundhedssektoren. Folk dør på ventelister mens de venter på f.eks. kræftbehandling. Andre folk lever videre med stærkt nedsat livskvalitet mens de venter. Og til trods for at staten har fundet en masse milliarder, så har man blot nedsat en sundhedsstrukturkommission, der i løbet af et år skal fremkomme med en totalløsning. Så kan endnu flere dø på ventelisterne.

Hvad sker der når den 56 årige Birger Jensen, der tillidsfuldt har betalt sine skatter hele livet, får konstateret kræft? Jo. Han må bare vente og vise “samfundssind”. Hvis han dør af sin sygdom, så er det bare ærgerligt.
HAN ER BLEVET SNYDT SÅ VANDET DRIVER.

Politiet
Her går det virkeligt dårligt. Senest har vi hørt at Politiet har henlagt 42.000 sager pga. manglende ressourcer.
Igen bliver folk fuppet. De HAR betalt, men pengene er væk og der er ofte ingen hjælp at hente fra politiet.
Eksempel: En dame har købt og betalt for koncertbilletter via Den Blå Avis. Billetterne kommer ikke som aftalt. Hun har navn, adresse og telefonnummer på sælgeren, men politiet synes ikke de har tid og anbefaler et civilt søgsmål.

DET ER FUP – der er ikke tale om en civil uenighed om hvad der er blevet aftalt. Der er tale om åbenlyst bedrageri.

Politiet indtager domstolenes position og svindleren går fri, fordi damen hverken har råd eller mod til at trække en åbenlyst kriminel person i retten. Magtens tredeling er sat ud af kraft.

SKAT ER FUP

Borgerne får ikke hvad de har betalt for. Pengene er væk. Måske brugt på våben. For når det drejer sig om våben, så handler politikerne hurtigt; og det gælder uanset om det drejer sig om at finde penge til krigen i Ukraine eller indkøb af supervåben til bekæmpelse af den frygtelige forkølelse, der som forventet forsvandt som dug for solen.

Afgiv gerne en vælgererklæring og deltag i diskussionerne på facebook.